Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
24

IV P 149/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmie

Data orzeczenia: 2015-12-30

Data publikacji: 2016-02-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przyczyna wypowiedzenia podana przez pracodawcę, powinna być rzeczywista (prawdziwa) i konkretna.Pracownik ma wiedzieć i rozumieć, z jakiego powodu pracodawca wypowiedział mu umowę o pracę.
Sygn. akt IV P 149/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Chełmie IV Wydział Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Górna Ławnicy: Z. B. , J. Ł. Protokolant: st. sekr. sądowy Marzena Seniuk po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2015 r. w Chełmie sprawy z powództwa E. C. przeciwko P.W. (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w C. o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne I. wypowiedzenie powodowi E. C. przez pozwanego P.W. (...) Spółkę
Czytaj więcej»

VII W 2854/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmie

Data orzeczenia: 2015-06-09

Data publikacji: 2016-02-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Wskazane wykroczenia skarbowe w ocenie Sądu pozostają w tzw. kumulatywnej kwalifikacji prawnej – zachodzi niepomijalny zbieg przepisów ustawy. Zachowanie oskarżon… było bowiem wymierzone przeciwko różnym dobrom fiskalnym - podatkowym (art. 65 § 4 k.k.s.) oraz celnym (art. 91 § 4 k.k.s.). Zachodziła przy tym jedność czasu i miejsca w karalnym (...)
Sygn. akt VII W 2854/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 czerwca 2015 roku Sąd Rejonowy w Chełmie w VII Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Ewelina Lewczuk - Zembrzycka w obecności Protokolanta: st. sekr. sąd. Katarzyny Antoniuk przy udziale Prokuratora: ---- oraz przedstawiciela Urzędu Celnego w L. : A. T. po rozpoznaniu na rozprawie głównej w dniu 02 czerwca 2015 roku sprawy I. M. , c. M. i O. z domu M. , ur. (...) w m. R. (Ukraina), oskarżonej o to, że: w dniu 30.0
Czytaj więcej»

III RC 312/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmie

Data orzeczenia: 2015-11-09

Data publikacji: 2016-06-14

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III RC 312/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 listopada 2015 roku Sąd Rejonowy w Chełmie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący : Sędzia Sądu Rejonowego Agnieszka Wiśniewska Protokolant: st.sekr.sądowy Małgorzata Luchowska po rozpoznaniu w dniu 28 października 2015 roku na rozprawie sprawy z powództwa małoletniego M. B. (1) w imieniu i na rzecz którego działa przedstawiciel ustawowy matka A. Z. przeciwko M. B. (2) o podwyższenie alime
Czytaj więcej»

III RC 118/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Chełmie

Data orzeczenia: 2019-01-28

Data publikacji: 2022-06-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 118/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 stycznia 2019 roku Sąd Rejonowy w Chełmie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SR Leszek Breś Protokolant: protokolant Łukasz Graboś po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2019 roku w Chełmie sprawy z powództwa małoletniego J. K. reprezentowanego przez przedstawiciela ustawowego ojca M. K. przeciwko W. S. o zmianę rozstrzygnięcia w zakresie obowiązku alimentacyjnego I zmienia rozstrz
Czytaj więcej»

III RC 88/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmie

Data orzeczenia: 2015-09-14

Data publikacji: 2016-02-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt III RC 88/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 września 2015 roku Sąd Rejonowy w Chełmie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący : Sędzia SR Leszek Breś Protokolant: st. sekr. sąd. Agnieszka Nafalska po rozpoznaniu w dniu 02 września 2015 roku na rozprawie sprawy z powództwa K. K. (1) przeciwko D. K. o alimenty I zasądza od pozwanego D. K. PESEL (...) na rzecz jego syna K. K. (1) urodzonego w dniu (...) w C. PESEL (...) kwotę po 800 (os
Czytaj więcej»

IV P 32/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmie

Data orzeczenia: 2015-05-06

Data publikacji: 2016-02-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: przekroczenie przez pracownika terminu prawa materialnego określonego w art. 264 par. 1 kp uniemożliwia ocenę zasadności wypowiedzenia umowy o pracę i powoduje oddalenie powództwa
Sygn. akt IV P 32/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 maja 2015r. Sąd Rejonowy w Chełmie IV Wydział Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Górna Ławnicy: Anna Skibińska, Elżbieta Skwara-Drozda Protokolant: sekr. sąd. Marzena Seniuk po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2015roku w Chełmie na rozprawie sprawy z powództwa E. S. przeciwko Urząd Gminy w S. o odszkodowanie I powództwo oddala; II nie obciąża powódki kosztami procesu. Sygn. akt IV P 32/15 UZASADNIENIE W dniu 25 marca 2015 rok
Czytaj więcej»

III RC 567/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Chełmie

Data orzeczenia: 2019-01-30

Data publikacji: 2022-06-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 567/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 stycznia 2019 roku Sąd Rejonowy w Chełmie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Piłat-Świś Protokolant: Łukasz Graboś po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2019 roku w Chełmie na rozprawie sprawy z powództwa A. J. przeciwko E. W. o podwyższenie alimentów oraz sprawy z powództwa E. W. przeciwko A. J. o stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego I podwyższa alimenty wynikając
Czytaj więcej»

IV P 44/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmie

Data orzeczenia: 2015-09-23

Data publikacji: 2016-02-15

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W razie sporu co do treści umowy lub rodzaju stosunku prawnego na podstawie którego była świadczona praca, pracownikowi przysługuje roszczenie o ustalenie rodzaju i treści umowy w oparciu o treść art. 189 k.p.c. Pracownik ma interes prawny w ustaleniu rzeczywistej treści stosunku pracy.Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje sie (...)
Sygn. akt IV P 44/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 września 2015 roku Sąd Rejonowy w Chełmie IV Wydział Pracy w składzie: Przewodniczący: Sędzia SR Anna Górna Ławnicy: Franciszek Onyszko Elżbieta Podjadek Protokolant: starszy sekr. sądowy Marzena Seniuk po rozpoznaniu w dniu 9 września 2015 roku w Chełmie sprawy z powództwa K. B. przeciwko R. G. prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe (...) R. G. o ustalenie istnienia stosunku pracy I
Czytaj więcej»

II Kp 223/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmie

Data orzeczenia: 2015-06-19

Data publikacji: 2016-02-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Przedmioty objęte przepadkiem służyły do popełnienia czynu, za które ustawodawca dopuścił możliwość orzeczenia przepadku.
Sygn. akt II Kp 223/15 POSTANOWIENIE Dnia 19 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Chełmie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Małgorzata Kotuła Protokolant: Natalia Dziewulska-Lipińska z wniosku Prokuratury Rejonowej w Chełmie w przedmiocie przepadku przedmiotów tytułem środka zabezpieczającego na podstawie art. 323 § 3 k.p.k. w zw. z art. 44 § 1 i 6 k.k. w zw. z art. 113 § 1 k.k. s w zw. z art. 47 § 4 k.k.s. w zw. z art. 43 § 2 k.k.s. w zw. z art. 29 pkt 4 k.k.s. , art
Czytaj więcej»

III RC 18/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Chełmie

Data orzeczenia: 2019-06-03

Data publikacji: 2022-06-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 18/18 UZASADNIENIE Pozwem złożonym w Sądzie Rejonowym w Chemie w dniu 16 stycznia 2018 roku powódka K. S. reprezentowana przez fachowego pełnomocnika wystąpiła o zasądzenie od pozwanych: T. S. i M. M. na rzecz powódki od każdego z pozwanych kwot po 420 (czterysta dwadzieścia) zł miesięcznie łącznie 840 (osiemset czterdzieści) zł tytułem alimentów , płatnych z góry do dnia 10-go każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z ra
Czytaj więcej»